+420 571 110 926 hdgeo@hdgeo.cz

Prostorové a digitální řešení 360° fotografie

3D model terénu, včetně tvorby vrstevnicového plánu. Společnost HD GEO s.r.o., je certifikovaný a autorizovaný partner programu MISYS.

Geodetické práce přesnost a spolehlivost

Zajistíme komplexní služby z inženýrské nebo vlastnické geodézie. Poradenství v oblasti majetkového práva.

Dokumentace mapový podklad, polohopis a výškopis, DSPS

V inženýrské geodézii se cítíme být silní, zkuste to příště s námi.

Naše služby

Hlavním úkolem společnosti je Vám nabídnout plně profesionální služby z oblasti geodézie a zeměměřičství, pozemkového práva a zastupování před katastrálním úřadem. Dále služby spojené s pasportizací budov a dokumentací skutečného provedení staveb, se zaváděním, realizací a správou Vašich geograficko-informačních systémů GIS a dalšími činnostmi spojenými s mapou a jejími popisnými informacemi.

Geodetické práce

Tvorba geometrického plánu.
Vytyčení hranic pozemků.
Dokumentace, služby a ostatní podklady pro stavby.

Geograficko-informační systémy

Co je to GIS.
Jaké jsou možnosti jeho využití.

Věcná břemena

Co se skrývá za tímto pojmem.
Právní pohled na tuto problematiku.

Ostatní služby

Jak sepsat smlouvu pro vklad do KN.
Máte nejasnosti ohledně Vašich nemovitostí..?

Napište nám a pusťme se společně do práce.

Výzkum a vývoj v oblasti

nových technologií

Společnost HD GEO s.r.o., nyní spolupracuje s předními vědecko-výzkumnými institucemi:

Vývoj konceptu – chytrá bota

Vývoj 3D anatomie

Více informací na: https://www.miomove.cz/

Napište nám

E-mail

hdgeo@hdgeo.cz

Telefon

+420 571 110 926