+420 777 603 606 / e-mail: majc@hdgeo.cz

Geodézie 3D

Laserové 3D skenování – zachycení skutečného stavu terénu a budov.

Geodetické práce přesnost a spolehlivost

Zajistíme komplexní služby z inženýrské nebo vlastnické geodézie. Poradenství v oblasti majetkového práva.

Dokumentace mapový podklad, polohopis a výškopis, DSPS

V inženýrské geodézii se cítíme být silní, zkuste to příště s námi.

Naše služby

Hlavním úkolem společnosti je Vám nabídnout plně profesionální služby z oblasti geodézie a zeměměřičství, pozemkového práva a zastupování před katastrálním úřadem. Dále služby spojené s pasportizací budov a dokumentací skutečného provedení staveb, se zaváděním, realizací a správou Vašich geograficko-informačních systémů GIS a dalšími činnostmi spojenými s mapou a jejími popisnými informacemi.

Geodetické práce

Tvorba geometrického plánu.
Vytyčení hranic pozemků.
Dokumentace, služby a ostatní podklady pro stavby.

Geograficko-informační systémy

Co je to GIS.
Jaké jsou možnosti jeho využití.

Věcná břemena

Co se skrývá za tímto pojmem.
Právní pohled na tuto problematiku.

Revize katastru a Ostatní služby

Zajištění souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem.

Napište nám

E-mail

 

majc@hdgeo.cz

 

Telefon

 

+420 777 603 606