+420 571 110 926 hdgeo@hdgeo.cz

Prostorové a digitální řešení 360° fotografie

3D model terénu, včetně tvorby vrstevnicového plánu. Společnost HD GEO s.r.o., je certifikovaný a autorizovaný partner programu MISYS.

Geodetické práce přesnost a spolehlivost

Zajistíme komplexní služby z inženýrské nebo vlastnické geodézie. Poradenství v oblasti majetkového práva.

Dokumentace mapový podklad, polohopis a výškopis, DSPS

V inženýrské geodézii se cítíme být silní, zkuste to příště s námi.

Naše služby

Hlavním úkolem společnosti je Vám nabídnout plně profesionální služby z oblasti geodézie a zeměměřičství, pozemkového práva a zastupování před katastrálním úřadem. Dále služby spojené s pasportizací budov a dokumentací skutečného provedení staveb, se zaváděním, realizací a správou Vašich geograficko-informačních systémů GIS a dalšími činnostmi spojenými s mapou a jejími popisnými informacemi.

Geodetické práce

Tvorba geometrického plánu.
Vytyčení hranic pozemků.
Dokumentace, služby a ostatní podklady pro stavby.

Geograficko-informační systémy

Co je to GIS.
Jaké jsou možnosti jeho využití.

Věcná břemena

Co se skrývá za tímto pojmem.
Právní pohled na tuto problematiku.
i

Ostatní služby

Jak sepsat smlouvu pro vklad do KN.
Máte nejasnosti ohledně Vašich nemovitostí..?

Napište nám a pusťme se společně do práce.

Výzkum a vývoj v oblasti

nových technologií

Společnost HD GEO s.r.o., nyní spolupracuje s předními vědecko-výzkumnými institucemi:

Vývoj konceptu – chytrá bota

Vývoj 3D anatomie

Více informací na: https://www.miomove.com/

Napište nám

E-mail

hdgeo@hdgeo.cz

Telefon

+420 571 110 926