+420 777 603 606 / e-mail: hdgeo@hdgeo.cz

Prostorové a digitální řešení 360° fotografie

3D model terénu, včetně tvorby vrstevnicového plánu. Společnost HD GEO s.r.o., je certifikovaný a autorizovaný partner programu MISYS.

Geodetické práce přesnost a spolehlivost

Zajistíme komplexní služby z inženýrské nebo vlastnické geodézie. Poradenství v oblasti majetkového práva.

Dokumentace mapový podklad, polohopis a výškopis, DSPS

V inženýrské geodézii se cítíme být silní, zkuste to příště s námi.

Naše služby

Hlavním úkolem společnosti je Vám nabídnout plně profesionální služby z oblasti geodézie a zeměměřičství, pozemkového práva a zastupování před katastrálním úřadem. Dále služby spojené s pasportizací budov a dokumentací skutečného provedení staveb, se zaváděním, realizací a správou Vašich geograficko-informačních systémů GIS a dalšími činnostmi spojenými s mapou a jejími popisnými informacemi.

Geodetické práce

Tvorba geometrického plánu.
Vytyčení hranic pozemků.
Dokumentace, služby a ostatní podklady pro stavby.

Geograficko-informační systémy

Co je to GIS.
Jaké jsou možnosti jeho využití.

Věcná břemena

Co se skrývá za tímto pojmem.
Právní pohled na tuto problematiku.

Revize katastru a Ostatní služby

Zajištění souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem.

Napište nám a pusťme se společně do práce.

Výzkum a vývoj v oblasti

nových technologií

Společnost HD GEO s.r.o., nyní pracuje na projektu, který úzce souvisí i s aktivním životním stylem:

Název projektu: miomove

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva: Aplikace – výzva IV. – s účinnou spoluprací

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417

Doba realizace: 12/2017 – 7/2020

Cíl: Cílem projektu je výzkum a vývoj technického řešení technologie MIOMOVE, sbírající, vyhodnocující a poskytující i v reálném čase data a informace důležité pro komplexní analýzu sil souvisejících s pohybem lidského těla. Výstupem projektu je prototyp.

Hlavní aktivity: průmyslový výzkum, experimentální vývoj

Manažer projektu: Daniel Majc, jednatel

Webová stránka projektu: https://www.miomove.cz/

Spolupráce s předními

vědecko-výzkumnými institucemi

Našim partnerem v projektu miomove, je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Její výzkumné pracoviště Centrum polymerních systémů, aktivně působí ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech.

Napište nám

E-mail

hdgeo@hdgeo.cz

Telefon

+420 571 110 926