+420 571 110 926 hdgeo@hdgeo.cz

Prostorové a digitální řešení 360° fotografie

3D model terénu, včetně tvorby vrstevnicového plánu. Společnost HD GEO s.r.o., je certifikovaný a autorizovaný partner programu MISYS.

Geodetické práce přesnost a spolehlivost

Zajistíme komplexní služby z inženýrské nebo vlastnické geodézie. Poradenství v oblasti majetkového práva.

Dokumentace mapový podklad, polohopis a výškopis, DSPS

V inženýrské geodézii se cítíme být silní, zkuste to příště s námi.

Naše služby

Hlavním úkolem společnosti je Vám nabídnout plně profesionální služby z oblasti geodézie a zeměměřičství, pozemkového práva a zastupování před katastrálním úřadem. Dále služby spojené s pasportizací budov a dokumentací skutečného provedení staveb, se zaváděním, realizací a správou Vašich geograficko-informačních systémů GIS a dalšími činnostmi spojenými s mapou a jejími popisnými informacemi.

Geodetické práce

Tvorba geometrického plánu.
Vytyčení hranic pozemků.
Dokumentace, služby a ostatní podklady pro stavby.

Geograficko-informační systémy

Co je to GIS.
Jaké jsou možnosti jeho využití.

Věcná břemena

Co se skrývá za tímto pojmem.
Právní pohled na tuto problematiku.

Ostatní služby

Jak sepsat smlouvu pro vklad do KN.
Máte nejasnosti ohledně Vašich nemovitostí..?

Napište nám a pusťme se společně do práce.

Výzkum a vývoj v oblasti

nových technologií

Společnost HD GEO s.r.o., nyní pracuje na projektu, který úzce souvisí i s aktivním životním stylem:

Název projektu: miomove

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva: Aplikace – výzva IV. – s účinnou spoluprací

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012417

Doba realizace: 12/2017 – 7/2020

Cíl: Cílem projektu je výzkum a vývoj technického řešení technologie MIOMOVE, sbírající, vyhodnocující a poskytující i v reálném čase data a informace důležité pro komplexní analýzu sil souvisejících s pohybem lidského těla. Výstupem projektu je prototyp.

Hlavní aktivity: průmyslový výzkum, experimentální vývoj

Manažer projektu: Daniel Majc, jednatel

Webová stránka projektu: https://www.miomove.cz/

Spolupráce s předními

vědecko-výzkumnými institucemi

Našim partnerem v projektu miomove, je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Její výzkumné pracoviště Centrum polymerních systémů, aktivně působí ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech.

Bota pro Edu

I Vy můžete spolu s námi podpořit jednoho malého kluka…

Více informací na: https://botaproedu.cz/

Napište nám

E-mail

hdgeo@hdgeo.cz

Telefon

+420 571 110 926