+420 777 603 606 / e-mail: majc@hdgeo.cz

Ostatní služby

Revize katastru, práva a povinnosti

Ve městě Slavičín a přilehlých obcích probíhá revize katastru nemovitostí (revize). Revize je činnost, kterou provádí pracovníci místního katastrálního úřadu pochůzkou v terénu. Jedná se o porovnání stavu katastru nemovitostí (katastrální mapy a souvisejících popisných údajů) se skutečností v terénu – například porovnání změny obvodu budov (přístavba, nová stavba, odstraněná stavba), hranice pozemků (tzv. „přeploceno“ či „nedoploceno“, možnosti sloučení pozemků do jednoho), rozdílný druh pozemku a způsob jeho využití (např. v katastru máte pozemek vedený jako ornou půdu, ale ve skutečnosti je to zahrada).

Cílem revize je zajištění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Nejčastěji je rozpor právě v druhu pozemku a v zobrazení staveb na pozemcích. Stavby jsou zobrazeny v katastru jiným obvodem (různé přístavby ke stavbě, nebo částečné demolice), nebo nejsou zobrazeny vůbec (např. garáže, stodoly, sklípky apod.). Ne všechny stavby se však evidují a zobrazují v katastru. Obecně u staveb musíte vlastnit také stavebně technickou dokumentaci stavby potvrzenou stavebním úřadem. Vlastníkům ukládají zeměměřické a stavební předpisy různá práva a povinnosti.

Chcete-li se dozvědět více o revizi a postupech, jak vyřešit Vaše povinnosti vůči katastru, jak předcházet případným postihům, pak si můžete přečíst shrnující informace na letáku (viz. odkaz), nebo navštívit zeměměřiče ve Slavičíně, nebo přímo katastrální pracoviště (pro naše město ve valašských Kloboukách).

Poradenství a právo

Poradíme Vám jak řešit níže vznesené problémy, starosti nebo je za Vás zcela vyřešíme. Vaše starosti na naši hlavu.

  • řešíte jak sepsat smlouvu pro vklad do katastru nemovitostí? Ať už kupní, darovací, směnnou apod. a nevíte jak na ni?
  • máte starosti či problémy se svými nemovitostmi a nevíte si rady?
  • máte pocit, že je v katastru nemovitosti chyba? Špatně zakreslen Váš pozemek, stavba či hranice?
  • chcete podat návrh, žádost či podnět na katrastrální úřad a nevíte jak?

Zajistíme, aby se Vám dostalo maximum informací k vyřešení Vašich problémů či starostí. Úkony kolem katastru nemovitostí, jsou naše parketa.

Prostředník Vašich nemovitostí

Nemůžete se dopátrat pravdy kolem Vašich nemovitosti? Je vaše vlastnictví poznamenáno neřešitelnou revoltou mezi Vámi a sousedy (blízká rodina, rodina, známí, neznámí) ? Je Váš soused apriori proti všemu co podnikáte k vyřešení stavu? Je Váš vzájemný vztah již tak poznamenán, že neni možné žádné konstruktivní jednání, řešení případné usmíření? Chcete se snažit vyřešit problémy minulých generací tak, ať je nemusí řešit Vaše generace budoucí?

Jsme připraveni Vám pomoci a zprostředkovat Vaši domluvu, vydefinovat základní problémy, nastínit možná řešení a pomoct je realizovat.

Zakázkový systém

Naše společnost Vám nabídne možnost komfortní správy Vašeho podnikání. Můžete si vybrat mezi:

  • řešením v cloudu, tedy online zakázkového systému jako webové služby
  • interní verzí v rámci vnitřní sítě
  • možností vývoje zakázkového systému na míru

Zakázkový systém je modulární a umožňuje evidenci a správu zakázek, objednatelů, zaměstnanců, vykonané práce, nákladů, … ., v systému můžete fakturovat a další. Systém má vazbu zakázek na vozový park a jízd prostřednictvím jednotky GPS ve vozidlech, Systém je neustále vyvíjen a je naši snahou, ať splňuje nejen požadavek přehledné evidence a manažerských dovedností pro rozhodovací procesy manařerůl a majitelů.

ePanorama

ePanorama je virtuální prohlídka, která Vás provede objektem zájmu tak, jako by jste byli na místě samém. Nechte se inspirovat na ePanorama a pořiďte si virtuální prohlídku. Virtuální prohlídka může být velkým pomocníkem při zajišťování Vašich kompetencí, např. při správě majetku, kontrola stavu před a po projektu (budovy, terénní úpravy), může sloužit jako výborná reklama Vašich nemovitostí.

ePanorama

Napište nám

E-mail

 

majc@hdgeo.cz

 

Telefon

 

+420 777 603 606