+420 571 110 926 hdgeo@hdgeo.cz

Projekty

Společnost HD GEO s.r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Rozšiřujeme obzory
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004950
Prioritní osa:   OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Datum zahájení: 1. 7. 2017
Datum ukončení: 30. 6. 2019

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.