Spolupracujeme

cps_small

Centre of polymer systems, Zlín

Zaměření (přednosti): špičkový vědecko-výzkumný tým působící ve výborných podmínkách a s nejmodernějším technologickým vybavením (kvalitní infrastruktura). Vědecká část je koncipována do dvou vzájemně propojených výzkumných programů ve vazbě na polymerní procesy, bioaktivní polymery a polymerní kompozity. Výzkumné programy vytvářejí dostatečný prostor pro spolupráci s komerční sférou s důrazem na inovace.

 

Výzkumná skupina: Systémy se senzorickými vlastnostmi

 

Senior researcher

Doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Junior researcher

Ing. Jiří Matyáš, Ph.D

Junior researcher

Ing. Robert Olejník, Ph.D

 


 

Faculty of Electrical Engineering and Communication

F-etech

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií je jednou z největších součástí Vysokého učení technického v Brně. Na fakultě studuje na 4000 studentů ve všech programech a formách studia. Její absolventi patří díky znalostem ke špičce ve svém oboru, a proto nemají problém s uplatněním na trhu práce u celé řady mezinárodních a i významných národních firem elektrotechnického průmyslu.

Velmi úspěšně se fakulta etablovala i v oblasti výzkumné. Díky celé řadě mezinárodních a národních projektů a projektů smluvního výzkumu s množstvím výsledků, které zaznamenaly mezinárodní ohlas, je fakulta nejúspěšnější součástí Vysokého učení technického v Brně. Hlavními tahouny v oblasti vědecko-výzkumné jsou zejména dvě regionální centra SIX a CVVOZE

 

Vědecko-výzkumná skupina SIX

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

 

© 2018 HD GEO. Všechna práva vyhrazena.