+420 777 603 606 / e-mail: majc@hdgeo.cz

Spolupracujeme

Centre of polymer systems, Zlín

Zaměření (přednosti): špičkový vědecko-výzkumný tým působící ve výborných podmínkách a s nejmodernějším technologickým vybavením (kvalitní infrastruktura). Vědecká část je koncipována do dvou vzájemně propojených výzkumných programů ve vazbě na polymerní procesy, bioaktivní polymery a polymerní kompozity. Výzkumné programy vytvářejí dostatečný prostor pro spolupráci s komerční sférou s důrazem na inovace.

Výzkumná skupina: Systémy se senzorickými vlastnostmi

Senior researcher
Doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Junior researcher
Ing. Jiří Matyáš, Ph.D

Junior researcher
Ing. Robert Olejník, Ph.D

Faculty of Electrical Engineering and Communication

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií je jednou z největších součástí Vysokého učení technického v Brně. Na fakultě studuje na 4000 studentů ve všech programech a formách studia. Její absolventi patří díky znalostem ke špičce ve svém oboru, a proto nemají problém s uplatněním na trhu práce u celé řady mezinárodních a i významných národních firem elektrotechnického průmyslu.

Velmi úspěšně se fakulta etablovala i v oblasti výzkumné. Díky celé řadě mezinárodních a národních projektů a projektů smluvního výzkumu s množstvím výsledků, které zaznamenaly mezinárodní ohlas, je fakulta nejúspěšnější součástí Vysokého učení technického v Brně. Hlavními tahouny v oblasti vědecko-výzkumné jsou zejména dvě regionální centra SIX a CVVOZE.

Vědecko-výzkumná skupina SIX

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida