Geograficko-informační systémy

Geograficko-informační systém (GIS) je počítačový systém, umožňující ukládání a využívání dat, které popisují místa na zemském povrchu. Díky takovému systému nyní budete moci daleko snadněji ukládat, spravovat a analyzovat Vaše prostorová data.

Příklady možného využití:

 • Veřejná správa
 • Systém rychlého zásahu
 • Kartografie
 • Doprava
 • provozní a výrobní areály
 • Vzdělání, atd.

Naše společnost Vám nyní může nabídnout služby:

Analýza Vašich potřeb a návrh možného řešení Vašeho GIS

obrazek

Společnost HD GEO je certifikovaný a autorizovaný partner systému MISYS od české společnosti GEPRO. MISYS je velice intuitivní modulární informační systém, kdy základní GIS modul pracuje ve spravovaném území se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Datový základ systému poté obvykle tvoří například informace o:

 • majetkoprávních vztazích
 • skutečném stavu a rozvoji území
 • inženýrských sítích
 • pasporty mnoha oblastí (komunikace, zeleně, laviček, hřbitova, rterénní zajímavosti, ... )
 • případných dalších podkladech a evidencích.

 


Mapování, sběr, digitalizace a prezentace dat pro Váš GIS

Je velice efektivní mít komplexní správu například o Vašem majetku či spravovaném území. Ale získávání dat a přesun nových informací do systému zabere hodně času. Existuje celá řada metod používaných ke sběru a zadávání dat do Vašeho GIS.
Přímé zaměření v terénu, digitalizace, skenování, souřadnicová geometrie apod.

Naše společnost má s těmito službami cenné zkušenosti, které Vám nyní může nabídnout a předat.

obrazek

 


Pomoc se správou, efektivitou a maximálním využitím Vašeho GIS

obrazek

Díky praxí získaným zkušenostem a neustálou spoluprácí s vývojáři informačních systémů, Vám můžeme nabídnout cenné spolupráci pro Vaši maximální efektivnost při správě a sběru Vašich dat a využívání geograficko-informačního systému MISYS a jiných.

 


Poradenství našim zákazníkům, kteří si objednávají naše služby je přirozeně zdarma.

© 2018 HD GEO. Všechna práva vyhrazena.